Nín thở qua sông

(Baonghean) - Sao hôm nay trông ông trầm ngâm vậy?

- Vừa mới họp chi bộ xong ông ạ!

- Có chuyện khó xử, khó nói hay sao mà có vẻ bí hiểm thế?

- Thấy người ta ngồi họp ai cũng trầm ngâm, cũng bí hiểm thế nên tôi cũng làm theo thôi!

- Sao lại có chuyện lạ vậy!

- Tôi cũng đang tự hỏi mình như ông hỏi tôi đây!

- Đã tự hỏi mình rồi thì ông đã có câu trả lời chưa?

- Tuy chưa dám khẳng định, nhưng có thể nói là đã tìm ra căn nguyên của sự việc.

- Vậy theo ông thì là do đâu?

- Do nhiều người  thận trọng quá mức!

- Ý ông là…

- Là sau khi nghe thông báo nhanh Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với các tiêu chí nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện cụ thể về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhiều vị ngày thường nhiệt huyết, sôi nổi tham gia ý kiến này, nọ giờ bỗng nhiên im thin thít.

- Có lẽ là họ ngại, mà chính xác là sợ nói năng không cẩn thận, sơ sẩy tí chút không khéo lại bị cho là có biểu hiện…?

- Ông nói đúng, tôi cũng nghĩ vậy!

- Nhưng tôi cho là họ lo quá xa! Cây ngay thì không sợ chết đứng, cứ nhìn thẳng, nói thật, nói với tấm lòng trong sáng, với tinh thần ý thức xây dựng cao độ giúp tổ chức, giúp anh em, đồng chí mình tiến bộ thì sợ gì ai quy chụp này, nọ!

- Tôi cũng đã nói với họ cái ý đó. Nhưng có người nhắc tôi nên nhớ tới câu “chờ được vạ thì má đã sưng”. Rồi…

- Rồi sao nữa?

- Có người còn nói là chuẩn bị vào kỳ kiểm điểm cuối năm rồi thể nào cũng gắn với việc chống suy thoái nên cứ “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” cho nó lành!

- Vậy là…

- Là không ít cán bộ, đảng viên đang có suy nghĩ kiểu đó và thu mình lại, mặc kệ  mọi chuyện chờ cho qua kỳ kiểm điểm, nhận xét, bình bầu cuối năm cái đã. Rồi muốn ra sao thì ra. Trong binh pháp ngày xưa gọi là “nín thở qua sông” đó ông!

- Ừ, “nín thở qua sông”, nghe ngộ và buồn quá đi. Ai cũng nín vậy thì còn đâu sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên nữa! 

Phúc Vinh