Nỗ lực đạt chuẩn NTM ở Trung Sơn

(Baonghean.vn) - Trung Sơn (Đô Lương) là xã nằm trong vùng bán sơn địa của huyện Đô Lương, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Qua 4 năm xây dựng nông thôn mới, với những bước đi vững chắc, ưu tiên các hạng mục công trình thiết yếu, trọng điểm, toàn xã đã hoàn thiện 16/19 tiêu chí, nỗ lực cố gắng về đích vào cuối năm 2016.

Lương Mai - Lâm Tùng