Nợ thuế ở Nghệ An tăng 135 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Nợ thuế của Nghệ An (có khả năng thu) là 702.880 triệu đồng (tính đến 31/8/2018), so với cùng kỳ tăng 135 tỷ đồng.

Một số số doanh nghiệp nợ lớn: Công ty CP 482 nợ 21,973 tỷ đồng, Công ty TNHH Tổng Công ty Đầu tư Và Hợp tác Kinh tế Việt Lào nợ 19,6 tỷ đồng;  Công ty CP  Xây dựng cầu đường Nghệ An: 19,6 tỷ đồng;  Công ty CP đầu tư và xây dựng 24 nợ 19,2 tỷ đồng...

Ông Vương Đình Chinh - Trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế Nghệ An cho biết: Nguyên nhân tăng nợ là do một bộ phận người nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế, chây ỳ không nộp thuế đúng hạn, nợ thuế kéo dài, cơ quan thuế xử phạt, tính tiền chậm nộp, dẫn đến khoản tiền chậm nộp tăng lên.

Làm thủ tục kê khai thuế cho khách hàng đến giao dịch tại chi cục thuế Diễn Châu. Ảnh: Trân Châu
Một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ đã tự giải thể, bỏ khỏi địa chỉ sản xuất, kinh doanh, còn nợ thuế, không làm thủ tục khai báo lại cho cơ quan thuế.

Nhiều khoản tiền thuế nợ không thể thu được nhưng cũng không thể xử lý xóa được do chính sách chưa có qui định xử lý đối với các trường hợp.

Cán bộ ngành thuế Nghệ An tập trung rà soát các khoản nợ thuế. Ảnh: Trân Châu.
Số tiền chậm nộp chiếm tỷ trọng lớn mà không thể thu được do người nộp thuế chỉ thực hiện nộp khoản nợ gốc, chưa có ý thức để nộp khoản tiền chậm nộp. Trong khi đó, các biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ gặp nhiều khó khăn.