Nơi người nước ngoài có thể kiếm bộn tiền nhất

Theo báo cáo mới nhất của HSBC, Mumbai (Ấn Độ) là thành phố có lương bình quân hàng năm cho người nước ngoài cao nhất thế giới.

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm