#Nông dân sản xuất giỏi Nghệ An

1 kết quả

chè

Nông dân Nghệ An năng động 'bắt nhịp' thị trường

(Baonghean.vn) - Vẫn trên đồng đất đó nhưng những người nông dân đã thay đổi tư duy, bắt nhịp theo cái thị trường cần để điều tiết sản xuất phù hợp, gắn sản xuất với tiêu thụ, cải thiện tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, hướng đến phát triển bền vững...