Ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 22/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương dự buổi Lễ.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, trao quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Tại buổi Lễ, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhận chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh trao các Quyết định và chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến của đồng chí Tạ Ngọc Tấn về những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung, đối với công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận và sự nghiệp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng.

Chúc mừng đồng chí Tạ Ngọc Tấn đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới là Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng với sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương và sự phân công của Bộ Chính trị, cùng với kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và sự năng động, sáng tạo để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Là một cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, trước khi được phân công làm Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng từng đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng các đồng chí được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự năng động, sáng tạo để cùng các đồng chí lãnh đạo, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng rất quan trọng và vẻ vang được Đảng giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Theo ĐCSVN