Ông Phạm Minh Chính: 'Càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình to'

Theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư, càng thực hiện kế hoạch, chương trình tinh giản bộ máy thì biên chế càng tăng, bộ máy càng phình to hơn.

Chiều nay (17/9), Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Về phía Thành ủy Hà Nội, tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các đồng chí trong Ban Thường vụ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hà Nội mới)

Theo báo cáo, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã chủ động sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khoa học, đồng bộ, đảm bảo đúng quy trình việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết sắp xếp, hợp nhất, giải thể những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Tổ chức lại các đơn vị theo hướng giảm chi ngân sách, tăng dần tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn kinh phí. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dôi dư sau sắp xếp, xây dựng cơ chế bảo lưu phụ cấp, ưu tiên bổ nhiệm lại chức danh tương đương khi có thiếu khuyết vị trí… tạo sự yên tâm ổn định trong mỗi cơ quan, đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Về tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan hành chính, qua rà soát, sắp xếp, đến nay toàn Thành phố đã giảm được 55 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 35 trưởng phòng, ban; 136 phó phòng, ban. Tổng kinh phí chi trả thực hiện chế độ tinh giản biên chế là 9,84 tỷ đồng.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, các cơ quan đơn vị đã xây dựng xong đề án tinh giảm biên chế và các cấp chính quyền cơ sở đều xác định bằng các biện pháp khác nhau để thực hiện mục tiêu 10% biên chế đến năm 2021 và tuân thủ nguyên tắc chỉ tuyển dụng 50% để bổ sung số cán bộ công chức đã nghỉ hưu theo quy định của nhà nước. Đối với viên chức kiên quyết không tăng biên chế, chỉ tăng trong lĩnh vực giáo dục và y tế theo đúng định mức quy định tại các văn bản của Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt được của Thành ủy Hà Nội trong việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại bộ máy công chức, viên chức thời gian qua.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hà Nội là một trong những địa phương đã thực hiện công tác này rất quyết liệt. Tuy nhiên, qua khảo sát một số tỉnh, hiện đang nổi lên 3 vấn đề khiến người dân rất bức xúc. Đó là bộ máy cồng kềnh, hoạt động chồng chéo, kém hiệu lực, hiệu quả. Chúng ta càng thực hiện kế hoạch, chương trình tinh giản bộ máy thì biên chế càng tăng, bộ máy càng phình to hơn. Thứ hai là hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong lối sống và hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của những người có chức, có quyền.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh thêm: Cả 3 vấn đề này có quan hệ với nhau. Nếu giải quyết được vấn đề tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, công tác cán bộ thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đẩy lùi suy thoái mới có hiệu quả./. 

Theo VOV