Ông Zelensky chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky đã đặt bàn tay lên cuốn Hiến pháp Ukraine và cuốn Kinh Thánh. Người đứng đầu Tòa án Hiến pháp đã dẫn ông tới bục tuyên thệ.

Tân tổng thống đã tuyên xưng những lời thề như sau:

“Tôi, Vladimir Zelensky, được nhân dân Ukraine bầu lên làm tổng thống, nay nhận giữ chức vụ cao này, tuyên thệ trung thành với Ukraine. Tôi cam kết bảo vệ chủ quyền và sự độc lập của Ukraine. Bằng tất cả những việc làm của mình tôi cam kết sẽ quan tâm tới sự phồn vinh của đất nước và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Ukraine, bảo vệ quyền và tự do của công dân, tôn trọng Hiến pháp Ukraine và pháp luật Ukraine, thực hiện các nghĩa vụ của mình vì lợi ích của tất cả đồng bào, nâng cao uy tín của Ukraine trên thế giới".

Tân tổng thống đã ký văn bản tuyên thệ và trao cho người đứng đầu Tòa án Hiến pháp, vị này sau đó tuyên bố rằng Zelensky đã nhậm chức tổng thống Ukraine.

Sau đó, ông đã nhận được các biểu tượng quyền lực chính thức cho  vị nguyên thủ quốc gia - dấu hiệu đặc biệt tổng thống dưới dạng chuỗi huân chương, con dấu quốc huy và chiếc chùy.