#phá hại hoa màu

2 kết quả

Châu chấu hoành hành ở miền Tây Nghệ An

Châu chấu hoành hành ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thời điểm này nhiều địa phương của Nghệ An đang bị châu chấu, cào cào hoành hành, phá hại hoa màu. Đặc biệt, các địa bàn thuộc khu vực miền Tây Nghệ An như: Anh Sơn, Con... tình trạng châu chấu phá hại đã rất nặng nề.