Phấn đấu 15 xã về đích Nông thôn mới trong năm 2014

(Baonghean.vn) - Sáng 9/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (2010 - 2013), triển khai kế hoạch năm 2014.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT đồng chủ trì hội nghị.

Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được hơn 13.964 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới. Riêng trong năm 2013, toàn tỉnh huy động được  hơn 3.447 tỷ đồng. Đến nay, số xã đạt các nội dung tiêu chí đã tăng khá so với năm 2012. Trong đó có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành), 1 xã đạt 17 tiêu chí ( Nghĩa Đồng- Tân Kỳ), 9 xã đạt 16 tiêu chí, 16 xã đạt 15 tiêu chí...

Việc thực hiện các tiêu chí về quy hoạch, điện, thuỷ lợi, chợ nông thôn, nhà văn hoá, y tế, giáo dục... được các địa phương tổ chức triển khai và đạt nhiều kết quả cao. Đến nay, toàn tỉnh có 187/431 xã thực hiện xong dồn điền, đổi thửa; xây dựng được 16 mô hình cánh đồng mẫu lớn và giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 12,5%. Trong đó, thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn là phong trào mạnh nhất, được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ. Toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 3.365 km đường giao thông nông thôn các loại với tổng kinh phí 6.295,22 tỷ đồng.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh báo cáo hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Sơn Thành (Yên Thành), xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ), xã Kim Liên (Nam Đàn) báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới, chia sẻ các bài học kinh nghiệm và đồng thời đề ra các giải pháp, phương hướng thực hiện trong năm 2014…  Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài chính đã giải trình các kiến nghị của các đại biểu xung quanh vấn đề hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, đấu thầu đất...

Lãnh đạo xã Sơn Thành (Yên Thành) báo cáo kết quả và bài học kinh nghiệm.

Kế hoạch năm 2014, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 14 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đưa tổng số xã hoàn thành Chương trình là 15 xã; có 18 xã phấn đấu đến hết năm 2015 đạt 19 tiêu chí... Tại hội nghị, đại diện 14 xã ký cam kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2014.

Ký giao ước thi đua thực hiện phấn đấu về đích xây dựng Nông thôn mới năm 2014

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND đánh giá: Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới là Chương trình kinh tế - chính trị phù hợp với lòng dân, sớm đi vào cuộc sống ở tỉnh ta; nhiều ban, ngành, đoàn thể đã tích cực cụ thể hóa tiêu chí thuộc lĩnh vực mình phụ trách; nhiều huyện, xã, hệ thống chính trị thực sự đã vào cuộc, bước đầu các địa phương đã đạt những kết quả trong huy động nguồn lực, trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn tồn tại những hạ chế như công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành chưa đúng tầm; công tác tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện còn thấp và tiến độ thực hiện còn thấp. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị:

.

Để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mỗi ngành phải chủ động hướng dẫn tổ chức thực hiện tiêu chí của ngành mình, người dân cần xác định rõ vai trò chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới, tích cực tham gia. Cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị; Ban hành cơ chế lồng ghép, hỗ trợ, khuyến khích rõ ràng để các xã chủ động triển khai. Ban chỉ đạo rà soát lại toàn bộ nội dung, chương trình, trách nhiệm của từng thành viên BCĐ, thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương; UBND tỉnh ra thông báo kết luận của Ban chỉ đạo đến từng cấp, từng địa phương để các đơn vị, địa phương nắm bắt và triển khai. Đồng chí đề nghị các địa phương đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt, hiệu quả mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Phạm Bằng