Phát huy đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức ở Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Chiều 28/12, Thị ủy Cửa Lò tổ chức tổng kết hoạt động báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, thông tin nội bộ, cộng tác viên DLXH, việc đặt mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, hoạt động giảng viên kiêm chức, thông tin nội bộ, cộng tác viên DLXH, việc đặt mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở.

Đại diện Báo Nghệ An trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát hành và sử dụng báo Đảng năm 2017. Ảnh: Đạm Phương

Hoạt động báo cáo viên ngoài các lớp học tập quán triệt cho cán bộ, đảng viên còn tổ chức được nhiều lớp cho đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Trong năm, đã tổ chức họp báo cáo viên định kỳ 12 kỳ/12 tháng, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng. Nội dung đột phá trong năm 2017 là thành lập thêm 4 Câu lạc bộ thời sự của phường, đến nay 7/7 phường đã có câu lạc bộ thời sự, pháp luật, sinh hoạt 2 - 4 kỳ/năm, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa cộng đồng có chất lượng.

Thông tin nội bộ Thị xã phát hành 10 số, trong đó có 2 số đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu và đặc san ảnh du lịch Cửa Lò “Hội tụ và tỏa sáng” với hình thức đẹp, nội dung phong phú, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Đội ngũ CTV dư luận xã hội được thành lập, ban hành quy chế hoạt động, tham gia tập huấn nghiệp vụ, tổ chức giao ban, triển khai nhiệm vụ, đến nay đã đi vào nề nếp và bước đầu có hiệu quả.

Công tác đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân báo cáo viên và giảng viên kiêm chức có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: Đạm Phương

Dịp này, Báo Nghệ An khen thưởng cho 3 Đảng bộ phường Nghi Thu, Nghi Thủy và Ban Tuyên giáo Thị ủy; Thị ủy Cửa Lò trao giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin nội bộ; 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo cáo viên và giảng viên kiêm chức năm 2017.

Đạm Phương