Phê duyệt 72 tỷ đồng GPMB Hào Thành cổ Vinh

(Baonghean.vn) - Dự án cải tạo nâng cấp Hào quanh Thành cổ Vinh trên địa bàn phường Cửa Nam, Đội Cung, Quang Trung (TP Vinh) hiện nay đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 72 tỷ đồng kinh phí bồi thường GPMB, hiện còn khoảng 10 tỷ đồng chưa phê duyệt.

Một đoạn hào đang được khôi phục.

Theo tin từ thành phố Vinh,  dự án ảnh hưởng tới 272 hộ. Trong đó ở phường  Cửa Nam có 195 hộ bị thu hồi đất; ngoài ra có 28 hộ bị ảnh hưởng về tài sản, hoa màu. Hiện 99 hộ đã nhận tiền bồi thường, 28 hộ còn lại chưa nhận tiền bồi thường  với những lý do như giá đất thấp, nguồn gốc, loại đất, phân chia tài sản, xin đất tái định cư…

Phường Quang Trung có 23 hộ bị thu hồi đất, đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho 21 hộ với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, trong đó 18 hộ đã nhận tiền, còn 3 hộ chưa chấp nhận.

Phường  Đội Cung có 54 hộ bị thu hồi đất đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho toàn bộ 54 hộ , với số tiền gần 10 tỷ đồng, 49 hộ đã nhận tiền, còn lại 5 hộ chưa chấp nhận phương án với các lý do giá đất, tài sản thấp, xin đất tái định cư.

Dự kiến thành phố phải bố trí khoảng 100 lô đất tái định cư cho dự án. 

Hiện trạng, hào bị bồi lấp, nước thải rất bẩn.

Trân Châu