Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ giảm còn 100.000 đồng

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp được đề xuất giảm xuống còn 100.000 đồng/lần. Ngoài ra, mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp cũng giảm xuống còn 4,5 triệu.

Bộ Tài chính vừa gửi các cơ quan lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về mức thu, chế độ thu - nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Bộ này đề xuất điều chỉnh giảm mức thu lệ phí đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 200.000 đồng xuống 100.000 đồng/lần; đề xuất giảm mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên xuống còn 4,5 triệu đồng/tháng. Mức cũ là 5 triệu đồng/tháng.

Lý do về lần điều chỉnh này, Bộ Tài chính cho biết thực hiện theo Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ về chi phí liên quan đến doanh nghiệp. Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan đang cung cấp dịch vụ công để thống nhất mức thu phí.

Tại Thông tư 215/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định nhiều mức phí và lệ phí cho doanh nghiệp. Theo đó, mức lệ phí đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần. Mức phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ.

Mức phí cung cấp thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là 20.000 đồng/bản. Mức phí cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký, cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp là 40.000 đồng/bản.

Mức phí cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp là 150.000 đồng/báo cáo. Mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/lần. Mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên là 5 triệu đồng/tháng.

Theo Zing