Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 27/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kim Dung

Tham gia Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. 

Cùng dự có đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong năm 2021. Theo đó, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp, thích ứng với tình hình mới, bám nhiệm vụ, quyết liệt trong chỉ đạo, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra; kịp thời bổ sung chương trình hành động, cụ thể hóa chương trình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kim Dung

Tập thể Ban Thường vụ đoàn kết thống nhất, cộng sự, chia sẻ trong công tác, thể hiện trách nhiệm, tuân thủ quy chế làm việc, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ cấp ủy cơ sở xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc; luôn vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quy định của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Hầu hết các cơ quan, đơn vị trong Khối đã nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải cách hành chính, thu ngân sách nhà nước, các chương trình quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước trong khối đạt so với kế hoạch đầu năm, tốc độ phát triển cao hơn mức trung bình chung của cả nước.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kim Dung

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2021. Đó là việc lãnh đạo cấp ủy cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh" ở một số đơn vị chưa có đột phá.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kim Dung

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hiệu quả chưa cao. Công tác chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy ở một số ít tổ chức đảng chất lượng còn chưa cao; có chi bộ chưa xác định rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ, nhất là trong sinh hoạt chi bộ; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng có nơi có biểu hiện thiếu dân chủ, thiếu tính lãnh đạo. Việc chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa thật quyết liệt…

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kim Dung

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, hội nghị kiểm điểm đã được tiến hành nghiêm túc, bài bản; các ý kiến tham gia góp ý dân chủ, thẳng thắn, mang tính xây dựng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đồng thời chỉ ra những nội dung mà Đảng ủy Khối cần tập trung khắc phục trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Kim Dung

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, số một trong năm 2022. Trong đó, lưu ý cải cách hành chính ngay trong nội bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, tránh tình trạng “lấy thời hạn tối đa, cận trên” trong thời gian quy định để giải quyết hồ sơ liên quan đến người dân.

Thứ hai, tiếp tục chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối cần tăng cường phát hiện và biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình.

Thứ ba, cần xác định vai trò chủ công của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để có phương pháp vận động cán bộ, đảng viên tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; tránh tình trạng “thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh”, trước hết bắt đầu từ việc tích cực chia sẻ, lan tỏa các thông tin tốt, các chủ trương đúng của tỉnh.

Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường Chính trị tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2021. Đây là chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lựa chọn sinh hoạt mẫu nhằm rút kinh nghiệm trước khi công tác chỉ đạo, triển khai trong toàn đảng bộ về việc tổ chức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo Quy định số 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An.

Thứ tư, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với công tác phòng chống tham nhũng, bởi thời gian qua, Đảng ủy Khối vẫn chưa phát hiện ra những “lỗ hổng”; những vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ tại các đơn vị trực thuộc, dẫn đến vẫn có tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật. Để làm được điều này, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Thứ năm, tăng cường công tác dân vận chính quyền gắn với vai trò nêu gương của cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy Khối cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối; xác định làm tốt công tác dân vận chính là để giúp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng; mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một cán bộ dân vận.

Sau phần kiểm điểm tập thể, hội nghị đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Thường vụ đối với những hạn chế của tập thể; đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo năm 2022; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, bỏ phiếu đánh giá chất lượng công tác năm 2021 của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối