Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng cấp ủy tinh gọn, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Cần sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng cấp ủy tinh gọn, hiệu quả là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tại Hội nghị tổng kết Văn phòng cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 chiều 16/1.

Năm 2018, Văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Văn phòng cấp ủy đã phối hợp chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đạt kết quả tốt. Đồng thời chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, yêu cầu mới của Trung ương và những vấn đề thực tiễn phát sinh, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, vừa tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chủ động cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời bảo đảm tốt các hoạt động với yêu cầu ngày càng cao của cấp ủy và cơ quan văn phòng…

Công tác nội chính, tiếp dân, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, thông tin, quản trị, tài chính Đảng tiếp tục được đổi mới, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của công tác văn phòng là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn biểu dương, đánh giá cao hoạt động của Văn phòng cấp ủy năm 2018.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm nước rút, tăng tốc phấn đấu thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng cấp ủy cần tập trung nỗ lực cao độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy là phối hợp thực hiện sắp xếp mô hình "văn phòng chung" trên cơ sở quy tụ văn phòng các ban Đảng qua đó tạo sự vận hành thông suốt, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2018. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ tốt các kỳ họp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy cơ sở; nâng cao chất lượng biên tập, soạn thảo văn bản; chủ động tham gia xây dựng và đôn đốc thực hiện các chương trình, đề án. Chủ động thẩm định văn bản trước khi trình hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn lưu ý, Văn phòng cấp ủy cần có sự chuẩn bị để tham mưu dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chủ động nắm bắt thông tin để tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy trong quá trình lãnh đạo, điều hành và xử lý kịp thời các nhiệm vụ, những vấn đề phát sinh trên thực tiễn; chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2019.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng triển khai nhiệm vụ Văn phòng cấp ủy năm 2019. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.