Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu tại Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, đoàn công tác do đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu năm 2018 tại huyện Yên Thành.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Hoàng Anh
Năm 2018, kinh tế - xã hội huyện Yên Thành phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 26/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.
Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 354,5 tỷ đồng, vượt 30,25% dự toán... Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều chủ trương gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai như: xây dựng đoạn đường kiểu mẫu, vườn mẫu, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, xã nông thôn mới kiểu mẫu, đẹp.
Ngoài ra, huyện đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xét duyệt 7.100 hồ sơ và chi trả cho 8.000 đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 49-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 18 tỷ đồng.
Đến nay, huyện Yên Thành có 39 cơ sở, 13 cụm an toàn làm chủ duy trì hoạt động theo quy chế. Hàng quý đều tổ chức giao ban cụm cơ bản đầy đủ, có hiệu quả; chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động, chống đối.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Thành đã đạt được trong công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện chủ động, xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế năm 2019; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hạn chế cán bộ vi phạm kỷ luật; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; cải cách hành chính, thu hút đầu tư vào địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; duy trì thường xuyên giao ban  cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.…

(Bộ CHQS tỉnh)