Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên

(Baonghen.vn) - Nhân lễ Giổ Tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), chiều 16/4, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ về Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương và tỉnh về Khu di tích Kim Liên.
Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt vòng hoa kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đặt vòng hoa và dâng nén hương thơm kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Vương Đình Huệ và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta; Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi lưu bút tại Khu Di tích Kim Liên

Toàn Đảng, toàn dân nguyện mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức và tư tưởng của Người; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng đàng hoàng, tươi đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh dâng nén hưong thơm lên Quang Trung Hoàng đế và các Anh hùng dân tộc.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi lưu bút tại Đền thờ Quang Trung, trên núi Dũng Quyết

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm Đền thờ Quang Trung trên núi Dũng Quyết, và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Quang Trung Hoàng Đế và các tiên tổ, anh hùng dân tộc.

Bày tỏ lòng ngưỡng mộ các anh hùng dân tộc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác hứa nguyện phấn đấu cho một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trường tồn, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Minh Chi