Phó thủ tướng yêu cầu kiểm điểm vụ 1 sở 6 phó giám đốc

Ngày 24/5, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bình Định kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm vượt quá số lượng quy định ở Sở Tài nguyên - môi trường.

Ban giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Định. Ảnh: Website Sở TN-MT Bình Định

Sau khi nắm bắt thông tin qua báo chí, báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra việc Sở Tài nguyên - môi trường Bình Định có 6 phó giám đốc sở, Phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giải quyết dứt điểm số phó giám đốc sở Tài nguyên - môi trường vượt quá quy định, xử lý kỷ luật đối với cá nhân trong công tác bổ nhiệm.

Trước đó, như Tuổi Trẻ phản ánh, dù từ năm 2014, Chính phủ có nghị định quy định mỗi sở ở cấp tỉnh chỉ có tối đa ba phó giám đốc, song tại Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Định có đến 6 phó giám đốc, 

Phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2017.

Theo Tuổi trẻ