Phối hợp quản lý tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp

Xuân Hoàng 05/07/2022 06:49

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND về quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư. Ảnh: P.V

Theo đó, nội dung phối hợp quản lý Nhà nước tại Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Quản lý quy hoạch xây dựng; quản lý xây dựng; quản lý đầu tư; quản lý xúc tiến đầu tư; quản lý đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuê mặt nước trong khu kinh tế; quản lý công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý môi trường; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý doanh nghiệp và thương mại; quản lý lao động; quản lý quốc phòng, an ninh trật tự và quản lý công tác thanh tra, kiểm tra.

Đáng chú ý về quản lý đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế, khu công nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch và các ban ngành: phối hợp với Ban quản lý xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Phối hợp xây dựng tài liệu xúc tiến, quảng bá hình ảnh khu kinh tế, khu công nghiệp ở Nghệ An.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt các nội dung của quy chế. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam là cơ quan đầu mối có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, hoặc nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022. Bãi bỏ Quyết định số 96/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn nơi có Khu Kinh tế Đông nam, các khu công nghiệp, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phối hợp quản lý tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO