Phóng viên Báo Nghệ An bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

(Baonghean.vn) -  Luận án tiến sỹ "Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người Việt ở Thái Lan" thuộc chuyên ngành Lịch sử Thế giới vừa được nghiên cứu sinh Hà Nguyên Khoa bảo vệ thành công tại Trường Đại học Vinh.

Nghiên cứu sinh Hà Nguyên Khoa là Phó Phòng xuất bản - Báo Nghệ An. Đề tài “Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người Việt ở Thái Lan”, được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015, đi sâu vào việc nghiên cứu quá trình di cư và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cũng như những đóng góp của cộng đồng người Việt ở Thái Lan - một cộng đồng có quá trình hình di cư sang Thái Lan từ XVII.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án tiến sỹ.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan, Ủy biên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An chúc mừng tân tiến sỹ.
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng NCS Hà Nguyên Khoa bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.

Nhà báo Hà Nguyên Khoa là người đầu tiên của Báo Nghệ An bảo vệ luận án tiến sỹ.

Hồ Phương