Phóng viên miền núi tác nghiệp cảnh lũ quét và sạt lở đất tại xã Mường Típ (Kỳ Sơn)

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.