Phụ nữ cần được tin tưởng giao phó những trọng trách quan trọng

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cho rằng: Mỗi tổ chức, đoàn thể phải thấy được sự cần thiết trong việc để phụ nữ tham gia kiến thiết, đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Sáng 24/5, Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu dân cử.

Chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam.

Về phía tỉnh có đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh, Trưởng ban VSTBPN Nghệ An.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Đức Anh


Công tác cán bộ nữ được đặc biệt quan tâm

Chủ trì hội thảo hướng dẫn cho các đại biểu tham gia tham luận, tập trung vào các giải pháp để tăng cường vai trò của phụ nữ tham gia lãnh đạo , quản lý và nữ đại biểu dân cử. Ảnh: Đức Anh
Tại hội thảo Thứ trưởng  Nguyễn Thị Hà cho biết: Trên thực tế, thời gian qua Đảng và Nhà nước ta luôn quán triệt và có sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong việc đảm bảo quyền của phụ nữ tham gia chính trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành giải quyết vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, thúc đẩy vai trò của Ủy ban phụ trách lĩnh vực bình đẳng giới của Quốc hội … Và chúng ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.

Thứ trưởng bày tỏ: “Tôi rất đồng tình với cách làm của tỉnh khi chủ trương quy hoạch cán bộ luôn đảm bảo cơ cấu. Trong đó có cơ cấu nữ trẻ, dân tộc thiểu số; trong trường hợp chưa đủ cơ cấu sẽ bỏ trống, khi tiêu chí được đáp ứng, mới bổ sung; điều này tạo trách nhiệm cùng tham gia của các cấp, các ngành”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Anh
Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh: Ở Nghệ An các mục tiêu, chỉ tiêu về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.
Đến nay, đã có 18/24 chỉ tiêu về bình đẳng giới đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hầu hết cán bộ nữ khi được giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đều vững vàng về chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, năng động, sáng tạo, phát huy được vai trò trách nhiệm, đảm bảo hiệu quả công tác cao. Cán bộ nữ đều sắp xếp hài hòa công việc gia đình và xã hội.

Cán bộ nữ cần phát huy năng lực, khẳng định vị thế

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: Từ khảo sát ở địa phương, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác quản lý, lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Nghệ An vẫn còn ít và thấp, thiếu tính ổn định và bền vững, chưa đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định của Trung ương.

Cán bộ nữ Nghệ An được đánh giá là những nhà quản lý, lãnh đạo giỏi, vừa hồng vừa chuyên. Ảnh tư liệu
Trên thực tế, những năm qua công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới và VSTBPN chưa được thường xuyên; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng và sự phát triển của phụ nữ; Một số cán bộ nữ chưa bắt kịp với yêu cầu phát triển nhanh chóng và hội nhập sâu rộng của xã hội và đất nước.
Theo đồng chí Lê Hồng Vinh, vẫn còn những định kiến, rào cản trong việc nâng cao trình độ học vấn, giao tiếp, chia sẻ công việc gia đình, làm ảnh hưởng sâu sắc tới việc phát triển cán bộ nữ.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nêu: Trong sự nghiệp lãnh đạo của người phụ nữ, hiệu ứng sức mạnh truyền lửa của họ luôn đến từ sự tỏa sáng của trí tuệ, tâm hồn, trái tim yêu thương. Vì thế để phụ nữ phát huy được trí tuệ và năng lực cần đào tạo đúng hướng, tin tưởng giao phó cho họ những trọng trách mà họ có thể đảm đương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà -Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội kết luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh
Kết luận tại hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết: Bức tranh toàn diện về công tác đào tạo đề bạt cán bộ nữ ở Nghệ An rất đáng được ghi nhận. Để có đội ngũ cán bộ nữ phát huy được năng lực phẩm chất, cống hiến nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế  - xã hội, tỉnh đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá.
Thứ trưởng  Nguyễn Thị Hà cho rằng: “Mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương cần nhận thức công tác cán bộ nữ là nhiệm vụ giải phóng phụ nữ; mỗi tổ chức, đoàn thể phải thấy được sự cần thiết trong việc để phụ nữ tham gia kiến thiết, đóng góp cho sự phát triển của xã hội".

Đồng chí Nguyễn Thị Hà mong muốn trong thời gian tới Nghệ An cần có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để cán bộ nữ có cơ hội thể hiện trình độ, năng lực, và có những đóng góp tích cực hơn trong công cuộc đổi mới của tỉnh nhà; Phấn đấu đến năm 2020 cán bộ nữ tham gia các cấp ủy Đảng đạt từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt từ 35% - 40%.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỷ lệ nữ trong công tác quy hoạch, được quy hoạch như sau: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 26/132 đồng chí, chiếm 19,7%; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 7/31 đồng chí, chiếm 22,6 %; Lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh có 120/555 đồng chí, chiếm 17,7%.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 24/123 đồng chí, chiếm 19,5%; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 7/29 đồng chí, chiếm 24,1%. Lãnh đạo sở , ban, ngành cấp tỉnh có 126/559 đồng chí, chiếm 22,5%; Lãnh đạo chủ chốt cấp huyện có 179/1139, chiếm 15,7%

Số cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm ở các cấp, các ngành ngày càng tăng Giai đoạn 2015 – 2018, có 51 lượt cán bộ nữ được đề bạt , bổ nhiệm giữ chức vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.