Phường Hà Huy Tập tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/4, Đảng ủy phường Hà Huy Tập (Thành phố Vinh) tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình.

Trong 5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường Hà Huy Tập lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị; cán bộ, đảng viên học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề đặt ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Phường Hà Huy Tập được tuyên dương.

Đảng ủy phường và các chi ủy, tổ chức, đoàn thể đã lựa chọn những khâu ách yếu, hạn chế, một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cá nhân, nhất là cán bộ, đảng viên; nêu gương người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Duy trì thường xuyên việc đăng ký “làm theo” Bác thiết thực, đề ra thời gian thực hiện và báo cáo kết quả những việc làm được và chưa làm được trước cấp ủy.

Theo đó, cấp ủy đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, cụ thể. Đối với chính quyền tập trung cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các giao dịch hành chính cũng như các kiến nghị cho các tổ chức và nhân dân.

Các tổ chức hội cựu chiến binh, hội phụ nữ làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết, xây dựng các tổ tiết kiệm giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Ở các khu dân cư quan tâm chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh; tăng cường khối đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng...

Các tập thể được tuyên dương tại hội nghị.

Dịp này có 10 tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm (2011 - 2016) ở Phường Hà Huy Tập được tuyên dương.

Minh Chi

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762