Putin đến cuộc tập trận “Vostok-2018“

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến bãi tập trận Tsugol để theo dõi gia cuộc tập trận "Vostok-2018”. Theo kịch bản diễn tập lực lượng vũ trang Nga phản đối cuộc tấn công, trong cuộc diễn tập các tổ hợp Iskander-M sẽ được sử dụng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Cuộc diễn tập "Vostok-2018" được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9 và là sự kiện lớn nhất cho việc chuẩn bị các lực lượng vũ trang. Diễn tập nhận được trạng thái quốc tế.

Các đơn vị quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga, quân đội Trung Quốc và Mông Cổ sẽ thực tập đẩy lùi cuộc tấn công, cuộc tấn công bởi tất cả các lực lượng của kẻ thù thông thường, việc chuyển các đơn vị đến cuộc tấn công và đánh bại của các lực lượng chính của kẻ thù.