#Quả cầu vàng

10 kết quả

Ảnh: hồ xuân Vinh

Đại diện duy nhất của Nghệ An vào top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2021

(Baonghean.vn) - Hội đồng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2021 đã công bố danh sách 20 đề cử thuộc 5 lĩnh vực xét giải vào vòng bình chọn trực tuyến. Anh Hồ Xuân Vinh là đại diện duy nhất của tuổi trẻ Nghệ An bước vào vòng bình chọn tại lĩnh vực Công nghệ Môi trường.