Quân khu 4 tổng kết Nghị quyết về chiến lược cán bộ

(Baonghean.vn) - Ngày 14/9, Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồ Việt

Những năm qua, Đảng ủy Quân khu 4 và cấp ủy các cấp trong toàn Quân khu đã quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Kết luận số 37-KL/TW và các văn bản của cấp trên về công tác cán bộ, đã cụ thể hóa với nhiều chủ trương, giải pháp lớn.

Nội dung, phương pháp, cách làm có nhiều đổi mới, sáng tạo, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý; nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan các cấp, tạo sự đồng thuận cao.

Đến nay, đội ngũ cán bộ trong toàn Quân khu đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt; có số lượng phù hợp, cơ cấu được điều chỉnh, chất lượng được nâng lên; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, lối sống trong sạch, lành mạnh, trách nhiệm cao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồ Việt

Thời gian tới, Đảng ủy Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là mục tiêu Nghị quyết số 769 của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

                                                                                  Hồ Việt