Quế Phong: Hàng trăm hộ dân khốn đốn vì thủy điện

(Baonghean.vn) - Chỉ một đoạn ngắn chảy qua địa bàn 2 xã Nậm Giải và Châu Kim nhưng dòng Nậm Giải có đến 2 công trình thủy điện. Các công trình thủy điện gây ra nhiều khốn đốn cho hàng trăm hộ dân của 3 xã trên địa bàn huyện Quế Phong.

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm