#Quế Thương

3 kết quả

Lương Khắc Thanh: Viết để tạ ơn cuộc đời

Lương Khắc Thanh: Viết để tạ ơn cuộc đời

(Baonghean) - Tôi biết đến cái tên Lương Khắc Thanh từ khá lâu, khi ấy, tôi tình cờ chép một bài thơ của ông in trên một tờ báo văn nghệ. Thế rồi, quả đất tròn đã cho tôi về đất Nghệ, có dịp gặp mặt nhiều nhà thơ mà tôi yêu quý, biết tiếng.