Quốc hội, HĐND các cấp phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới

Thành Duy 15/07/2021 12:16

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, Quốc hội và HĐND các cấp càng phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới.

Sáng 15/7, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh dưới sự chủ trì của các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TTXVN

DÂN CHỦ, BÌNH ĐẲNG, ĐÚNG PHÁP LUẬT, THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Cuộc bầu cử luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ đồng thuận của đồng bào và cử tri cả nước.

Công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương, linh hoạt và sáng tạo trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay thể hiện ở số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.767 khu vực bỏ phiếu. Cử tri đã lựa chọn trong số gần 45 vạn người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để bầu chọn những người thực sự tiêu biểu xứng đáng cả về phẩm chất, đạo đức và năng lực, trí tuệ đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, cử tri cả nước đã tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào công tác bầu cử. Trong bối cảnh khó khăn tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, phương tiện đi lại khó khăn hoặc đang phải điều trị, cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn hăng hái tích cực tham gia bỏ phiếu bằng ý chí và tinh thần dân tộc. Vì vậy, tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, đạt 99,6% tổng số cử tri cả nước.

Kết quả đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; qua đó khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại cuộc bầu cử vừa qua. Ảnh tư liệu

Cuộc bầu cử với quy mô lớn như vậy được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, càng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Có được kết quả này chính là do sự đồng tâm, hiệp lực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam - bài học kinh nghiệm quý báu này đã được đúc rút qua lịch sử dân tộc và tiếp tục phát huy, khơi dậy trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tại Hội nghị, các báo cáo, tham luận cũng đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử, chỉ ra nguyên nhân để đúc kết những kinh nghiệm quý và bài học cho các kỳ bầu cử tiếp theo.

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND CẦN PHÁT HUY ĐẦY ĐỦ, TÍCH CỰC TRÁCH NHIỆM

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia ghi nhận những kết quả của cuộc bầu cử trên các phương diện, đồng thời chỉ ra một số bất cập, hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra.

Vui mừng trước những kết quả đạt được của cuộc bầu cử, song Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh đây mới chỉ là thành công bước đầu để vững tin hơn trong xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, trong thời gian tới nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải bắt tay triển khai thực hiện sớm.

a
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành hướng dẫn về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo điều kiện để các địa phương nhanh chóng kiện toàn bộ máy và nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương. Với không khí phấn khởi, tin tưởng, các chức danh được bầu phê chuẩn đều đạt tín nhiệm rất cao.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị tới đây cần tập trung tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác tổ chức nhân sự cấp cao, bầu bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; các chương trình, kế hoạch lớn của nước ta trong 5 năm tới.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm tới đây là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

“Chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội khóa XV, của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, do đó cũng tác động trực tiếp và đánh dấu mức độ chuyển biến về chất trong đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Vì vậy, bước vào nhiệm kỳ mới, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử; phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và trước hết; quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho bộ máy Nhà nước ta ngày càng trong sạch và vững mạnh.

b
Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

“Lĩnh hội tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, chúng ta cần nhận thức rõ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, Quốc hội và HĐND các cấp càng phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới”, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia nhấn mạnh khi khép lại phát biểu bế mạc hội nghị.

Quốc hội, HĐND các cấp phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO