Quỳ Châu: Tìm đầu ra cho rau vụ đông

(Baonghean.vn) – Vụ đông 2017, Quỳ Châu có kế hoạch sản xuất 725ha. Trong đó, chú trọng rau màu các loại, ngô lấy bắp, ngô cây cung cấp cho các HTX và rau an toàn.

Sản xuất vụ đông 2016 ở Quỳ Châu . Ảnh: Bé Vinh

Huyện sẽ triển khai một mô hình trồng rau an toàn sinh học tại thị trấn Tân Lạc với quy mô 1ha, tổng kinh phí thực hiện là hơn 39 triệu đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì các mô hình được đánh giá có hiệu quả như: Mô hình trồng nghệ, mô hình trồng hoa tươi để cung cấp thị trường tết…

Để vụ đông 2017 triển khai đạt kết quả cao, lãnh đạo UBND huyện, ngành nông nghiệp, 12 xã thị trấn thống nhất : Sản xuất vụ đông cần theo kế hoạch đã đề ra, bố trí các loại cây trồng phù hợp với từng địa phương. Tập trung xây dựng mô hình có trọng tâm, trọng điểm. Có giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm bằng cách xây dựng Website quảng bá sản phẩm sạch, an toàn thực phẩm.

Bé Vinh