#quy chế thi

10 kết quả

Thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo pháp luật

Thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo pháp luật

Thay vì tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong 2 năm tiếp theo thì trong kỳ thi THPT quốc gia, năm nay, thí sinh sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật nếu vi phạm quy chế thi ở những trường hợp cụ thể theo quy định.
Học sinh Hà Nội sẽ kiểm tra khảo sát như thi THPT quốc gia. Ảnh minh họa

Ban hành Quy chế thi THPT quốc gia 2018

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017.