Quy định mới về cấp bằng đại học

 "Sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học...". Quy định mới do Bộ GD-ĐT vừa ban hành.
 
Theo quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân - Bộ thực hiện in phôi bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ giáo dục thường xuyên và chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh theo số lượng do các cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đăng ký.
 
Cơ sở giáo dục ĐH tự chủ in phôi văn bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phông văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT.
 
 
Thời gian qua, trên một số bằng tốt nghiệp ĐH thường xuất hiện các lỗi chính tả. Theo quy định mới, các cơ sở giáo dục ĐH tự chủ in phôi văn bằng giáo dục ĐH.
Từ ngày 1 – 31/12 hàng năm, cơ sở giáo dục ĐH tự in phôi văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm báo cáo Bộ và cơ quan trực tiếp quản lý quá trình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, in phôi, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ, đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử báo cáo của sơ sở giáo dục.
 
Thẩm quyền cấp văn bằng được quy định như sau: Bằng tốt nghiệp THCS do trưởng phòng GD - ĐT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp. Bằng tốt nghiệp THPT do giám đốc  Sở GD - ĐT cấp.
 
Bằng tốt nghiệp ĐH và bằng thạc sĩ do hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc học viện cấp; Bằng tiến sĩ do hiệu trưởng trường ĐH, giám đốc học viện, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cấp...
 
Văn bằng, chứng chỉ được cấp cho người học trong thời hạn sau: 75 ngày kể từ có quyết định công nhận tốt nghiệp THCS, THPT; 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp ĐH; 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ.
 
Theo Vietnamnet