Quy định mới về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT

Bộ GD&ĐT ban hành quyết định quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh tại cơ quan Bộ GD&ĐT.
 
Văn bản quy định việc in, bảo mật, đánh số hiệu, bảo quản và cung cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ giáo dục thường xuyên và chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ GD&ĐT.
 
Theo đó, hàng năm, Văn phòng Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan lập kế hoạch in phôi văn bằng, chứng chỉ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
 
Ảnh minh họa.
Phôi văn bằng, chứng chỉ phải có các dấu hiệu bảo mật (tem bảo hiểm, mã vạch, dấu hiệu khác...). Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm lựa chọn dấu hiệu bảo mật trên phôi bằng chứng chỉ đảm bảo tính mỹ thuật, tính bảo mật cao và khó làm giả.
 
Phôi văn bằng, chứng chỉ được đánh số hiệu trước khi cung cấp cho các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, mỗi phôi mang một số hiệu riêng.
 
Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm: Quản lý và đánh số hiệu phôi văn bằng, chứng chỉ; định kỳ kiểm tra việc bảo quản phôi văn bằng, chứng chỉ...
 
Phôi văn bằng chứng chỉ bị lỗi trong quá trình in, bị hỏng, do ban hành mẫu mới hoặc vì các lý do khác không còn sử dụng thì phải hủy. Văn phòng Bộ quyết định thành lập Hội đồng hủy phôi văn bằng, chứng chỉ.
 
Việc hủy phôi phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ thành phần Hội đồng hủy phôi văn bằng chứng chỉ, tình trạng phôi trước khi hủy, số lượng và loại phôi hủy, ngày và nơi hủy, hình thức và kết quả hủy...
 
Theo GD&TĐ