Quy định mới về phòng chống tin nhắn, cuộc gọi rác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về yêu cầu quảng cáo qua tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử.
Tin nhắn rác. Ảnh minh họa

Theo đó, có 8 biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác như sau:

1- Xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;
2- Xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;
3- Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;
4- Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;
5- Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại;
6- Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác;
7- Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;
8- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Nghị định 91/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ những lĩnh vực liên quan đến quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử.
Về quy định xử phạt, Nghị định cũng quy định rõ các mức phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó mức xử phạt đến 170 triệu đồng tùy vào mức độ vi phạm.

chinhphu.vn