Quy định về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 ở các đơn vị sáp nhập

(Baonghean.vn) - Trường hợp nơi khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp có thể quyết định số lượng nhiều hơn trên cơ sở khả năng đáp ứng của cán bộ và bảo đảm cơ cấu phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá số lượng tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 trừ đi số lượng các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu...
Thị trấn Nam Đàn sáp nhập thêm 3,20 km2 diện tích tự nhiên, 700 người của xã Nam Thượng và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Vân Diên. Trong ảnh: Một góc thị trấn Nam Đàn. Ảnh minh họa: Sách Nguyễn

Ban Tổ chức Trung ương vừa có Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW hướng dẫn về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy mới thành lập, được quy định như sau:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020:  Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số hiện có của các tổ chức Đảng cùng cấp trước khi sắp xếp, trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác. Số lượng phó bí thư cấp ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số cấp trường, cấp phó hiện có của các tổ chức Đảng cùng cấp trước khi sắp xếp trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025: Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

Trường hợp nơi khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp có thể quyết định số lượng nhiều hơn trên cơ sở khả năng đáp ứng của cán bộ và bảo đảm cơ cấu phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá số lượng tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 trừ đi số lượng các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác; đồng thời, xây dựng lộ trình, thực hiện giảm số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy để chậm nhất sau 60 tháng kể từ ngày quyết định thành lập tổ chức Đảng mới có hiệu lực thi hành thì số lượng các chức danh trên phải thực hiện đúng theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương.

Chỉ được bổ sung khi số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; ủy viên ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy thấp hơn quy định chung.

Tìm lời giải cho bài toán dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính

Tìm lời giải cho bài toán dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính

(Baonghean) - Đến thời điểm này (tháng 3/2020), Nghệ An đã triển khai thực hiện đúng lộ trình Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là việc giải quyết cán bộ, công chức dôi dư, và sử dụng cơ sở vật chất sau khi sáp nhập sẽ được thực hiện như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất, tạo được sự đồng thuận, không nảy sinh khiếu nại từ cơ sở ?