Quỳ Hợp: Đối thoại với người nộp thuế

(Baonghean.vn) - Sáng 28/10, Chi cục thuế huyện Quỳ Hợp tổ chức hội nghị tập huấn và đối thoại với người nộp thuế năm 2015.

Toàn cảnh cuộc đối thoại

Trong thời gian 1 buổi, 350 người kê khai nộp thuế gồm các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn được tìm hiểu các nội dung quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư 152/2015 ngày 02/10/2015 về thuế tài nguyên.

Tại buổi tập huấn, Chi cục thuế Quỳ Hợp đã dành phần lớn thời gian để giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện việc kê khai nộp thuế điện tử, nội dung của thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên... tại các cơ sở kê khai nộp thuế.

Phan Giang