Quỳ Hợp: Tiêm phòng cho gia súc đạt 80%

(Baonghean.vn) - Để phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, huyện Quỳ Hợp đẩy mạnh công tác thú y, tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc đạt 80%.

Tiêm phòng cho gia cầm ở xã Nghĩa Xuân

Trong vụ xuân và vụ thu 2015, huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp hơn 45.000 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, 22.400 liều phòng tụ huyết trùng trâu, bò, 3.000 liều phòng dịch tả, 4.500 liều phòng tụ huyết trùng ở lợn và 3.000 liều phòng dại cho chó.

Sau khi tiếp nhận vác xin, trạm Thú ý huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn để tiến hành rà soát, thống kê, nắm chắc số lượng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, giao chỉ tiêu tiêm phòng tới tận các xóm, bản và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCĐ tập trung đôn đốc, kiểm tra thực hiện. Nhờ đó đàn gia súc toàn huyện đã được tiêm phòng đạt 80% tổng đàn, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao.

Kiểm tra công tác thú y ở xã Châu Quang.


Thu Hường

Đài Quỳ Hợp