Quyết tâm xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp và đáng sống

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa, khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra quyết tâm xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025, là đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Bắc Nghệ An.
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển

Chiều 24/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa, khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc với phần thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến hành bế mạc đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa, khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thể hiện quyết tâm xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025, là đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Đại hội tiếp tục thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các ý kiến quan tâm đến các giải pháp thu hút đầu tư, các mô hình kinh tế mới; xây dựng đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống…

Đồng chí Phạm Anh Đức - thay mặt Tổ thư ký đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó là quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận vì sự phát triển chung.

Gắn với đó là chú trọng các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát được xác định: Tăng cường xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy sức mạnh nội lực, thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo bước đột phá, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng con người TX Thái Hòa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới.

Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

3 đột phá phát triển cho thị xã Thái Hòa

Các đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội xác định:

- Tăng cường thu hút đầu tư gắn với thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; trong đó chú trọng thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, các khu đô thị mới, các loại hình thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã gắn phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc Nghệ An và Nam Thanh - Bắc Nghệ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục hiện tượng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ. Xác định đây là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó đổi mới tư duy, đưa ra các giải pháp tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo, dạy nghề; chú trọng công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh; góp phần hình thành đội ngũ nhân lực có trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã, của tỉnh và khu vực.

Song song với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, cơ cấu chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; xây dựng văn hóa trong cơ quan nhà nước và xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp, doanh nhân.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Thái Hòa, khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình, các nội dung đề ra và tiến hành bế mạc đại hội.

Thường trực Thị ủy Thái Hòa tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II không tiếp tục tái cử. Ảnh: Mai Hoa

Ra mắt Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hứa trước Đại hội và Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh sự quyết tâm, quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thị xã phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ III đã đề ra./.