Quỳnh Lưu: Chi trả 6,5 tỷ đồng chế độ trợ cấp cho mẹ Việt Nam anh hùng

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin nổi bật được UBND huyện Quỳnh Lưu nêu ra trong phiên họp thường kỳ tháng 12, diễn ra sáng 30/12.      

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tháng 12, các loại cây trồng vụ đông đang bước vào giai đoạn thu hoạch, nhân dân đang tiến hành vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân và đã đạt 3000 ha; Trong tháng huyện đã trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. 

Phối hợp với hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh, Tân Sơn, Quỳnh Hưng, Quỳnh Thuận; thông báo chỉ tiêu hỗ trợ xi măng theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh cho 8 xã, đến nay đã tiếp nhận được trên 1.250 tấn. Tổng số hồ sơ các lĩnh vực giao dịch tại bộ phận một cửa trong tháng là 1.727 hồ sơ.

Đại biểu tham dự hội nghị phiên thường kỳ.

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến bổ sung vào dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án phát huy tiềm năng lợi thế phát triển du lịch biển gắn với du lịch văn hóa lịch sử và các dịch vụ thương giai đoạn 2016- 2020; báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2015, nhiệm vụ giải pháp năm 2016; kế hoạch đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2016- 2020. 

Trong tháng 1 năm 2016 huyện tập trung chăm lo chất lượng vật tư nông nghiệp, quan tâm việc giải phóng mặt bằng nhà máy xi măng Tân Thắng; tiếp tục vận động nhân dân khai thác, nuôi trồng thủy sản; chỉ đạo các xã đón chuẩn nông thôn mới; tiếp tục rà soát xe công nông, xe tự chế; triển khai sớm kế hoạch hành lang an toàn giao thông, tổ chức ra quân ATGT lồng ghép với việc phòng chống pháo nổ; cần tăng cường tuần tra xử lý, tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bích Thuận  

Đài TH Quỳnh Lưu