Quỳnh Lưu: Khó khăn trong công tác bao phủ BHYT học sinh

(Baonghean.vn) - Năm học mới 2017 - 2018 là năm thứ 3, BHYT học sinh, sinh viên được thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT với nhiều điểm mới so với trước; trong đó, học sinh, sinh viên được hỗ trợ 30% mức đóng. Tuy nhiên, kết thúc năm học 2016 - 2017, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT ở Quỳnh Lưu còn thấp, thuộc vào top dưới của tỉnh Nghệ An. Công tác bao phủ BHYT học sinh ở huyện hiện gặp rất nhiều khó khăn. 

 » UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT
 

Thanh Nhàn - Việt Hùng