Quỳnh Lưu: Thu ngân sách đạt gần 250 tỷ đồng

(Baonghean.vn) – Năm 2017, thu ngân sách của huyện Quỳnh Lưu đạt  249,6 tỷ đồng, bằng 107,9% kế hoạch.  Riêng trong tháng 12, toàn huyện thu thuế đạt gần 30 tỷ đồng.

Thu từ nguồn nguyên vật liệu là nguồn thu lớn của Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Nhung

Tuy có nhiều nỗ lực trong thu ngân sách nhưng hiện nay số thuế nợ đọng của Quỳnh Lưu vẫn còn ở mức cao. 

Tổng nợ thuế của toàn huyện tính đến cuối tháng 12/2017 gần 30 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp nợ hơn 20 tỷ đồng; hộ kinh doanh cá thể nợ gần 6,7 tỷ đồng. Riêng đối với số nợ thuế hộ kinh doanh cá thể, tập trung chủ yếu vào nguồn thuế vận tải và thuế kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Một số xã có số thuế nợ đọng của hộ kinh doanh cá thể lớn như Quỳnh Châu 591 triệu đồng, Quỳnh Văn 530 triệu đồng, Quỳnh Lương 488 triệu đồng, Quỳnh Minh 445 triệu đồng, Tân Sơn 397 triệu đồng…

 Sở dĩ số thuế nợ đọng thuộc lĩnh vực này khá lớn và tồn tại qua nhiều năm là một bộ phận người dân còn chây ỳ nạp thuế, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và cán bộ ủy nhiệm thu của bưu điện một số nơi chưa chặt chẽ, không phát huy được hiệu quả.

Lê Nhung

(Đài Quỳnh Lưu)