Ra mắt mô hình 'Hỗ trợ cộng đồng phòng chống mua, bán người'

(Baonghean.vn) - Sáng 28/4, xã miền núi đặc biệt khó khăn Nga My (Tương Dương) đã tổ chức ra mắt mô hình “Hỗ trợ cộng đồng phòng chống mua, bán người”.

Tham dự có đại diện lực lượng công an tỉnh, công an huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Các thành viên BCĐ mô hình Hỗ trợ cộng đồng phòng chống mua, bán người” ký cam kết. Ảnh: Đình Tuân

Mô hình “Hỗ trợ cộng đồng phòng chống mua, bán người” được thành lập với mục đích giúp người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác phòng ngừa và tích cực tố giác tội phạm trong cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức cho người dân trong việc phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

Mô hình là sự lồng ghép nhằm cung cấp, trao đổi thông tin cho đối tượng chính là phụ nữ và trẻ em trong việc nhận diện thủ đoạn, phương thức mua bán người của các đối tượng phạm tội, bên cạnh đó giúp đỡ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

Ban chỉ đạo mô hình gồm 15 thành viên đã tham gia ký cam kết để triển khai hoạt động hiệu quả.

Đình Tuân