Rà soát công tác tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Sáng 17/1, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp kiểm tra công tác diễn tập, các hạng mục, công việc liên quan đến việc phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, họp chỉ đạo các nhiệm vụ cần thiết để công tác phục vụ, triển khai tổ chức Đại hội bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì cuộc họp rà soát công việc. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Cùng tham gia Đoàn kiểm tra có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo 4 văn phòng Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các lực lượng liên quan.

Đoàn đã đi tổng kiểm tra các khâu phục vụ Đại hội tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XII, đồng thời dự, chỉ đạo tập dượt một số chương trình liên quan sẽ diễn ra trong Đại hội.

Đoàn đã kiểm tra việc tổ chức đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác khánh tiết tại Hội trường Đại hội, Trung tâm Báo chí Đại hội, hoạt động của các phòng chức năng, công tác bảo đảm thông tin liên lạc, phương án bảo đảm an ninh, giao thông... phục vụ Đại hội.

Cho đến thời điểm này, nhìn chung các cơ quan, bộ phận, lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau phục vụ Đại hội đều cơ bản bảo đảm các yêu cầu tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra.

Một số công tác chuẩn bị, tập dượt đã và đang được triển khai liên tục trên thực tế cũng như xây dựng các phương án thực hiện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Tại cuộc họp, đại diện một số Tiểu ban Đại hội, các lực lượng đã báo cáo về tình hình nhiệm vụ, phản ánh, góp ý một số vấn đề cần đẩy mạnh triển khai, tháo gỡ các vướng mắc, các vấn đề còn tồn tại.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu tiếp tục quán triệt, phổ biến tới toàn bộ các đơn vị, tổ chức thực thi một cách hết sức cẩn thận, sát sao các chương trình, công việc triển khai, chuẩn bị các công việc liên quan một cách tốt nhất phục vụ Đại hội Đảng.

Các Tiểu ban, lực lượng liên quan liên tục rà soát các khâu triển khai, giao ban, rút kinh nghiệm, lường trước mọi tình huống, phương án, chấn chỉnh kịp thời để toàn bộ các vấn đề liên quan bảo đảm mục tiêu đề ra, thông suốt, phối hợp nhịp nhàng.

Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra công tác diễn tập, các hạng mục, công việc phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII:

Kiểm tra Hội trường chính, nơi diễn ra Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Đồng chí Lê Hồng Anh kiểm tra công tác hậu cần phục vụ Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Kiểm tra công tác an ninh. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Tập dượt một số khâu trong Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Các lực lượng sẵn sàng cho Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
Hầu hết công việc chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Theo Chinhphu.vn