Robot leo thân tàu loại bỏ gỉ kim loại

Bụi bẩn, gỉ kim loại và lớp sơn cũ trên thân tàu biển được robot loại bỏ dễ dàng bằng vòi phun nước áp lực cao.
Clip: Robot leo thân tàu loại bỏ gỉ kim loại