Robot thay con người xông vào nơi nguy hiểm

Robot do Viện Công nghệ Italy chế tạo có thể tham gia cứu hộ hoặc thực hiện nhiệm vụ khó dưới sự điều khiển của con người.

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm