#rocket

24 kết quả

Thắng

Thắng

(Baonghean.vn) - Vậy là vượt qua nhiều ngàn cây số bằng sự lựa chọn phương tiện khác nhau, hai người đàn ông có sức hút truyền thông mạnh nhất hành tinh đã đặt chân đến Việt Nam cùng một ngày.