#rút dao đâm

1 kết quả

Ảnh đại diện

Giết người chỉ vì cái nhìn

Tuấn nhìn Thắng nói “nhìn gì nhìn dữ vậy”. Thắng nói “tao nhìn mày không được hả”.Vừa nói dứt lời, Thắng rút dao trong người ra và đâm Tuấn từ phía sau lưng