Sắc phong Nghệ An

(Baonghean) - Sắc phong là văn bản do nhà vua ban cho các địa phương, dòng họ, nhằm lấy đó làm căn cứ để thờ cúng, tế lễ các vị thần linh, các nhân vật được tôn vinh.

Nghệ An, vùng địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều vị thần: cả nhiên thần và nhân thần. Các vị thần đã có  công lao lớn vì dân, vì nước, được nhân dân tôn vinh và các triều vua ra nhiều đạo sắc phong ban phong. Theo các nhà nghiên cứu, hiện đã sưu tầm, chụp ảnh, biên chép được nội dung trên 1.600 sắc phong còn lưu giữ ở xứ Nghệ.

Việc nghiên cứu, dịch, xuất bản các bản sắc phong là việc làm cấp thiết để góp phần lưu giữ, phát huy vốn di sản  văn hóa quý giá của đất nước trước khi nó bị mai một hư hỏng, mất mát. Câu lạc bộ Hán - Nôm Nghệ An và Nhà Xuất bản Nghệ An đã có nhiều cố gắng làm điều đó để hôm nay có cuốn Sắc phong Nghệ An đến tay bạn đọc.
Tập sách với hơn 100 sắc phong tiêu biểu mà các triều vua đã ban phong cho các vị thần và các nhân vật lịch sử, cho các đền, đình, các dòng họ, địa phương. Tuy chưa nhiều, nhưng đã thể hiện sự cố gắng, cẩn trọng trong việc nghiên cứu, dịch thuật của những người biên soạn.

Qua tập sách, chúng ta được tiếp cận với các sắc phong của các triều vua ghi nhận công trạng của các vị thần, các nhân vật lịch sử như Cao Sơn, Cao Các, Uy minh vương Lý Nhật Quang, Cương Quốc công Nguyễn Xí, Tiến sỹ Đinh Bạt Tụy, hoặc sắc phong cho đền Phúc Khánh, đình Long Giang, đình Trụ Thạch, hoặc các dòng họ Hoàng Nghĩa, Nguyễn Danh,... Đặc biệt là các sắc phong triều Tây Sơn, rất quý hiếm.

Sắc phong ở Nghệ An có rất nhiều loại, nội dung hết sức phong phú, trong đó còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Các nhà nghiên cứu, các độc giả không chỉ có thể tìm hiểu về các công tích của các vị thần, các nhân vật mà còn có thể nghiên cứu về các triều đại, lịch sử truyền thống các dòng họ, các đền, đình ở xứ Nghệ qua các sắc phong. Qua các sắc phong, chúng ta phát hiện được nhiều người đỗ đạt trạng nguyên, tiến sỹ, hoặc người có nhiều cống hiến cho đất nước mà sử sách không ghi lại.

Tập sách mới chỉ dừng lại ở giới thiệu văn bản chữ Hán - Nôm, phiên âm, dịch nghĩa các sắc phong, mà chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu khai thác các lĩnh vực khác.

Việc sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu các sắc phong ở sách này được coi là việc khởi đầu tốt đẹp, mong rằng trong thời gian tới, bạn đọc sớm được đón nhận các tập tiếp theo của bộ Sắc phong Nghệ An.


Văn Sơn