#sai quy định

9 kết quả

Bát nháo xe khách, xe buýt ở Thành phố Vinh

Bát nháo xe khách, xe buýt ở Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách, xe buýt ở Nghệ An tồn tại tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm các quy định về đảm bảo ATGT, đặc biệt là trên địa bàn Thành phố Vinh.