#sân bay quốc tế

8 kết quả

3 thành tựu Giao thông vận tải có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - đối ngoại

3 thành tựu Giao thông vận tải có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - đối ngoại

(Baonghean) - Là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với đa dạng địa hình và có chiều dài đường biên giới tương đối lớn, xây dựng và nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông vận tải là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu để Nghệ An vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực.